Adatvédelmi Szabályzat

Möfösz / Hírek / Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Szerző
Kategória Hírek

A Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület kiemelt figyelmet fordít a honlapját meglátogató, valamint az Egyesületben részt vevők személyes adatainak védelmére, ezért jelen szabályzatát magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Jelen szabályzatban rögzített elvek megfelelnek az ide vonatkozó irányelveknek és jogszabályoknak.

Adatkezelő: MÖFÖSZ

Adatfeldolgozó: mindenkori MÖFÖSZ titkár

Levelezési cím:

Email cím: zs.forgacs.edit@gmail.com

 

Fogalmi meghatározások:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza a megfelelő jogszabályi előírások betartásával

Adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy aki az adatkezelő nevében adatokat kezel

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét megfelelő tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyéb cselekvés útján jelzi, hogy beleegyezését adja adatainak kezeléséhez

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya

A honlapot érintő technikai adatok:

A honlap címe: www.mofosz.hu

A honlapot látogatók aktivitásáról információ szerezhető, amely nem kapcsolható össze egyéb személyes adatokkal. A technikai adatokat kizárólag statisztikai, vagy a honlap üzemeltetését érintő  célokra lehet felhasználni.

Regisztráció, hírlevél:

A honlapot regisztráció nélkül, bárki látogathatja, így regisztrációhoz kötött tartalmakat nem kezel. Hírlevél küldése funkció jelenleg nem működik.

Email címekre küldött, információk:

Célja a kapcsolattartás, tájékoztatás.

Ennek keretében kezelt adatok: email címek

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig.

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelveink:

A honlapot használók és a MÖFÖSZ tagjainak személyes adatait csak a megadott célra használjuk fel. Az adatközlő egyéb hozzájárulása nélkül, más célokra nem tároljuk.

Az adatállományban tárolt személyes adatokat minden esetben védi az adatkezelő a jogosulatlan felhasználástól, törléstől vagy sérüléstől.

Adatkezelő, adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt adatokat, az érintettek számát, az adatkezelést előíró jogszabály szerinti adatokat.

Érintettek jogai, és jogérvényesítő lehetőségek:

A honlap használója illetve az Egyesület tagja bármikor jogosult tájékoztatást kérni az őt érintő kezelt adatokról, adatkezelőtől.  Azokat módosíthatja, vagy kérheti törlésüket.

Jogait a Fővárosi Törvényszéknél vagy a területileg illetékes bíróságnál is érvényesítheti.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosíthatja, illetve jogszabály változás esetén köteles felülvizsgálni. Adatkezelő a változást közzé teszi.

 

Jelen szabályzat hatályos: 2018. május 25.

Legutóbbi hírek

Szóljon hozzá

Írjon nekünk!

Amennyiben kérdése lenne, kérjük írjon nekünk.

Kezdje el beírni a keresett témát, és nyomja meg az Entert a kereséshez