Az év főkertésze

Möfösz / Archivum / Az év főkertésze

Az év főkertésze

Szerző
Kategória Archivum

A Virágos Magyarországért országos környezetszépítő verseny idei fordulójának díjkiosztóján, Százhalombattán átadták az Év főkertésze díjat. Az idén Laczkó Máriára, Hévíz főkertészére esett a szakmai szervezet (MÖFÖSZ) választása.

Laczkó Mária Hévíz város közterület fenntartással,intézményfenntartással, te­metőüzemeltetéssel és közét­keztetéssel foglalkozó intézményének, a GAMESZ­nek a vezetője. Arra törekszik, hogy a Hévízen élők és az odaláto­gatók számára a városfenntar­tás eszközeivel különleges, egyedi városképet teremtsen: értékes fasorokat, szépnö­vényágyakat, jó fenntartási rendszert, hatékony csapatot alakított ki.

A Virágos Magyarországért Mozgalom városok közötti ver­senyében Hévíz 1997­ben az ő szakmai irányításával kapott fődíjat. 1998­ban az Entente Florale európai versenyben ezüst díjat kaptak. Szakmai mun káját ugyanabban az év­

ben Procultura Hévíz kitünte­téssel jutalmazták. A város az idén a Magyarország legszebb főtere, főutcája címet nyerte el a százhalombattai díjkiosztón. A Hévízen élők és a látoga­tók számára, a kertész és a vá­rosfenntartás eszközeivel kü­lönleges, egyedi városképet szeretne teremteni. A város­ban élő emberek igényei alap­ján a meglévő hagyományos növények (pl. rózsák, örökzöl­dek) megtartása mellett kor­szerű növényhasználatra törek­szik: kártevőknek és kóroko­zónak ellenálló, fagy­ és sótű­rő, változatos, mutatós, kis fenn­tartási igényű fajtákat ültetnek. Az ingatlanok beépítésé­nek és a burkolatok mennyi­ségének növekedésével fölér­tékelődnek a közterületeken található zöldfelületek és nö­vények. A közműépítések, bur­kolatépítések és az egyéb mű­szaki munkák során a közte­rületek talajai építési törme­lékkel szennyeződnek, vagy összekeverednek az eredeti talajszintek, így a növények számára élhetetlenné válnak. Szerinte a kertész felelőssége, hogy mindezt megakadályoz­za, helyreállítsa. A közterüle­teken képződött zöldhulla­dék komposzttá érlelése is se­gítség a talajcserékben.

A kevés maradék zöldterü­leten, a túlépített környezet­ben méretes növényekkel, az egynyári ágyakban mutatós fajtákkal, emeletes, többszin­tes beültetéssel, megfelelő ál­lománysűrűséggel látványos növényfelületek létrehozásá­ra törekszik.

A növényágyakat „látvá­nyosságként” használja: Hévíz turistalátogatottsága április­ban, május elején óriási, ezért különleges tulipánkiültetése­ket időzítenek arra az időszak­ra. Szeptemberben is hasonló a látogatottság, tehát az egy­nyári ágyakban csak tartós, a nyár végén is teljes díszt adó növényeket ültetnek. Éven­ként mintegy 80­90 egynyári fajtát ültetnek ki, aminek leg­alább a 10%­a újdonság.

A. W.

Figyelmébe ajánljuk

Szóljon hozzá

Írjon nekünk!

Amennyiben kérdése lenne, kérjük írjon nekünk.

Kezdje el beírni a keresett témát, és nyomja meg az Entert a kereséshez

mofosz_slide_logodsc08843