Bemutatkozás

Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség

A Települési főkertész kompetenciája a települések zöld környezete fennmaradásának és szakszerű fejlesztésének szakmai megalapozása, biztosítása, a szakág érdekeinek helyben és minden fórumon való képviselete.

A települési zöld környezet felélése, az életminőség rohamos romlása a beépítések  növekedésével,  egyre nagyobb veszélyt jelent a lakosok számára. Mivel a helyzet súlyosságát még kevesen ismerték fel, ezért szakmai szövetségünk tűzte zászlójára a problémakör felvállalását, és szakmai képviseletét.

A Szövetség megalakulása

Először 1995-ben alakult ki közös akarat a főkertészek között, Komáromban, az Első Országos Főkertész Találkozón, ahol, a korábban egymástól elszigetelten működő főkertészek közös fórumot hoztak létre és megalakították a Városi Főkertészek Fórumát.

1996-ban, az első nemzetközi szakmai fórumon, amelyet ugyancsak Komáromban tartottak, a szerveződés a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség nevet vette fel, Eger székhellyel, és a Szövetség ajánlását a Belügyminisztériumhoz is eljuttatták.

Szövetségünk és a „Virágos Magyarországért”, továbbá az „Entente Florale” Mozgalom kapcsolata

1997-ben a Szentendrén tartott európai szakmai találkozón készült záródokumentum  fogalmazta meg azokat a célkitűzéseket, amelyek azóta is érvényesek. A Szövetség tagjai felismerték, hogy kulcsszerepet töltenek be a környezet alakításában és szépítésében, ezért szorgalmazták a hazai települések részvételét abban a környezet szépítő programban, amely a „Virágos Magyarországért” nevet viseli. A kezdetektől tagjaink, mint szakma legjobbjai, aktív részt vállalnak a szakmai tanácsadásban és szakmai elhivatottságból, társadalmi munkában, ellátják a zsűrizés feladatát is. A kezdeti 70 résztvevővel induló verseny, mára országos mozgalommá nőtte ki magát, több-száz résztvevővel, rendszeresen ott vagyunk a nemzetközi élmezőnyben is. A környezet szépítés, a környezet kultúra fejlődése, csak az egyik származékos jelentősége a versenynek. Fontos szerepet játszik abban, hogy hazai településeinket külföldön is megismerjék, hírét szétvigyék a kontinensen, amely a turisztika és idegenforgalom fejlődésében térül meg.  Helyi jelentősége, hogy a résztvevő települések közösségeit és lakosait a közös verseny összekovácsolja, a legjobb módszer a lakosoknak, önkormányzati vezetőknek és helyi vállalkozásoknak egymás megismerésére, az együttes cél érdekében való együtt munkálkodására. Jelenleg a régió-felelősök irányításával működő szakmailag elhívatott zsűrik végzik a bírálati munkát.

Fontos célunknak tartjuk, hogy szakmai tudásunkat a környezet fejlesztés szolgálatába állítsuk, ennek egyik felülete a „Virágos Magyarországért” verseny segítése.

Szövetségünk kapcsolata más szervezetekkel

Szövetségünk ápolja a kapcsolatot a mindazokkal a szakmai szervezetekkel, amelyek természetes szövetségesként a közös célokban partnerek, illetve partnerek lehetnek. Felvállaljuk és képviseljük a zöldfelület-gazdálkodási és díszkertész szakma érdekeit, minden fórumon hangot adunk, azoknak a fontos elveknek, amelyeket legfőbb alap dokumentumainkban is megfogalmaztunk.

Jelenlegi tevékenységünk

Legfontosabb célkitűzésünk a zöld tudás a fenntartható településekért.

A Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség (MÖFÖSZ) az eredeti célkitűzések megtartásával, a települések környezetét és zöldfelületeit érintő újabb kihívásoknak is megfelelve kívánja a továbbiakban is tevékenységét folytatni. A természetes és mesterséges zöldfelületek nélkülözhetetlen elemei lakóhelyeinknek, jó esetben az épített környezet és a lakosság ezzel harmonikus egységet képez, egyszóval elegendő teret és életfeltételeket biztosít a zöldfelületeknek. Ez már sajnos nem mindennapi jelenség: közterületeink számos helyen és alkalommal szétaprózottak, elhanyagoltak.

Fontosnak tartjuk a szakmai jogi szabályozás előkészítésében való részvételt.

 

A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a klímaváltozás hatásaira felkészülés szakmai segítését, elsősorban a fák, mint balesetveszély források feltérképezését, a megelőzés és baj elhárítás megoldásainak kimunkálását.

A „zöld” rendezvények várhatóan hozzájárulnak a változás szükségességét belátó szemléletváltáshoz az öröklött természeti és épített örökség megőrzése, a fiatal generációk bevonása, a fenntartható fejlődés alapelveinek érvényesítése területén. A programsorozat remélhetőleg ösztönzi további zöld témájú rendezvények megvalósulását. Határozott cselekvési irányokat kijelölve rá szeretnénk irányítani a szakmai és közfigyelmet arra, hogy szükséges a jogszabályi környezet felülvizsgálata, a szakmai képviselet elismerése, a mögöttünk álló, országos hálózat működésének segítése, a civil kezdeményezések felkarolása.

Írjon nekünk!

Amennyiben kérdése lenne, kérjük írjon nekünk.

Kezdje el beírni a keresett témát, és nyomja meg az Entert a kereséshez